REGULAMENT DE PARTICIPARE

TOMBOLĂ RECENZII CLIENTI

 ART. 1. Organizatorul Tombolei

Organizatorul Tombolei cu premii din cadrul evenimentului „PANOURICLUJ SRL” din data de 28.11.2023, (denumită în continuare „Tombolă recenzii clienti”) este PANOURICLUJ SRL, cu sediul in Floresti, str. Cuza Voda, nr. 48, jud. Cluj, România.

Tombola se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la Tombolă.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică Regulamentul, aducând la cunoștință publicului acest fapt.

ART. 2. Durata și aria de desfășurare a Tombolei

Tombola va fi organizată pe data de 20 Februarie 2024 în intervalul orar 10:00 – 14:00, iar extragerea premiului va avea loc în cadrul evenimentului „Tombolă recenzii clienti” desfășurat la sediul social al companiei, evenimentul nu este deschis publicului dar inregistrat video. Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda Tombola, aducând la cunoștință publicului acest fapt.

Participarea la această Tombolă are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.

ART. 3. Premiile oferite în cadrul Tombolei

Prin tragere la sorți se va oferi un singur premiu, constând într-o voucher eMag in valoare de 300 RON. 

Premiul nu poate fi înlocuit cu contravaloarea acestuia în bani sau cu alte beneficii.

ART. 4. Dreptul de participare

La Tombola aceasta au dreptul să participe persoanele care au completat formularul de recenzie Panouri Cluj, oferit datele de contact si acceptat termeniile si conditiile plus politica de confidentialitate prin acceptul in cadrul formularului. 

La tombolă nu pot participa angajații PANOURICLUJ SRL.

ART. 5. Tragerea la sorți și acordarea premiilor  

Tragerea la sorți a câștigătorilor va avea loc la finalul evenimentului, premiul fiind acordat câștigătorului in format electronic.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în caz de necesitate datele tragerilor la sorți, cu notificare prealabilă, păstrând numărul și valoarea premiului anunțat inițial.

Tragerea la sorți și acordarea premiului se va face sub directă supraveghere a unei comisii din care vor face parte obligatoriu cel puțin doi reprezentanți ai Organizatorului.

Pentru revendicarea premiului, participantul câștigător va prezenta Organizatorului pentru certificarea calității sale, următoarele:

→ BI/CI aflate în termenul de valabilitate;  

→ Permis de ședere

Predarea/primirea premiului de la Organizator la câștigător se va realiza în bază unor procese verbale semnate de către Organizator, cât și de către câștigător. Vor fi completate în procesele verbale de predare-primire și vor face parte integrantă din acestea: serie și număr CI, nume, prenume, adresa, semnătura câștigătorului, premiul.

Organizatorul nu își asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea obiectul ce constituie premiul.

ART. 6. Taxe și Impozite

Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale legate de premiile câștigate, cu excepția impozitului ce trebuie reținut la sursă conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 7. Diverse

Prin înscrierea la Tombolă, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, fotografia acestora cu premiul câștigat să fie publicate pe site-ul Organizatorului și pe canalele oficiale de social media: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google +etc.

Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului câștigat.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Tombolei și va face public acest lucru.

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

General Data Protection Regulation (GDPR) Policy

Prin acceptarea politicii GDPR, participanții la tombolă își dau consimțământul ca datele personale ale acestora, precum: numele, prenumele, adresa de e-mail, specializarea/anul de studii și numărul de telefon, să poată fi folosite în scopul comunicării cu resursele umane și departamentul de marketing.

Odată cu aplicarea la tombolă, datele introduse în formularul de înscriere vor fi stocate și centralizate în baza de date a companiei PANOURICLUJ SRL pentru o ulterioară utilizare. Scopul colectării acestor informații este strict pentru a contacta respondenții, prin e-mail sau telefon, pentru a le comunica o eventuală oportunitate de angajare sau participare la evenimentele organizate de PANOURICLUJ SRL.

Aceste date pot fi vizualizate, actualizate sau șterse din baza de date, la adresa: contact@panouricluj.ro.