Politica de retur

Cumpărătorii persoane fizice (denumiți în acest context „consumatori”) au dreptul de a se retrage din prezentul Contract, conform Ordonanței de Urgență nr. 34/2014, cu modificările ulterioare, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile calendaristice. Subliniem faptul că, acest beneficiu se aplică doar persoanelor considerate a fi consumatori.

 

Potrivit legislației în vigoare, consumator este considerată orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, așa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Cumpărătorii persoane juridice nu beneficiază de dreptul de denunțare unilaterală a contractului în aceleași condiții precum consumatorii. În cazul cumpărătorilor persoane juridice, returul produselor standard nu se acceptă decât în cazul formulării unei reclamații conform punctului 7 din Termenii și condițiile website-ului, și doar dacă această reclamație se dovedește a fi întemeiată. 

 

În ceea ce privește dreptul de retragere al consumatorilor persoane fizice, perioada de retragere expiră în termen de 14 zile calendaristice, calculat din ziua în care  consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a bunurilor, cu excepția situațiilor în care se prevede altfel prin actele normative în vigoare.

 

Pentru exercitarea acestui drept, înainte de expirarea perioadei de retragere, consumatorul informează Vânzătorul cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, consumatorul poate transmite Vânzătorului o declarație neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract.

 

Cumpărătorul, în vederea exercitării dreptului de retragere din contract, este obligat să notifice în mod expres PANOURICLUJ SRL la următoarele date de contact: adresa Cuza Voda 48, Florești, Jud. Cluj, Cod poștal 407280, e-mail contact@panouricluj.ro cu privire la intenția de retragere din contract, sub forma unei declarații neechivoce.

 

Returul va fi acceptat dacă produsul este în aceeași stare în care a fost livrat, fără urme de uzură și este complet, inclusiv cu accesorii.

 

Cumpărătorul este informat asupra faptului că, în cazul în care produsele a căror returnare prezintă urme de uzură, zgârieturi, lovituri, șocuri mecanice sau, după caz, electrice, accesorii lipsă, certificate de garanție lipsă, Vânzătorul își rezervă dreptul de a decide acceptarea returului sau de a reține o sumă din valoarea produsului.  

 

– Nu se accepta returnarea unui produs fără ambalajul acestuia sau fără accesorii ale ambalajului (spre exemplu suporți de siguranță, elemente de protecție din carton sau polistiren etc.) sau ale produsului va duce la diminuarea valorii produselor, conform celor menționate mai jos.
 - Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, pete, șocuri, etc.. fără ca acestea sa fie aduse la conformitate.
 - In cazul in care au fost achiziționate mai multe produse de același fel si se solicita returul pentru toate este necesar ca doar unul dintre produse sa fie desigilat. Returul celorlalte produse se accepta doar daca sunt sigilate.

 

Consumatorul este responsabil în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor.

 

Ca atare, în funcție de tipul de produs care se returnează, dacă se constată că acțiunile asupra acestuia prezintă urme de folosință excesivă ce pot cauza diminuarea valorii, produsul este trimis spre verificare către furnizor/producător, pentru confirmarea/ infirmarea manipulării corespunzătoare a acestuia. Astfel, valoarea finală a acestuia se va stabili în funcție de valoarea generată de costul pieselor necesar a fi înlocuite și/sau manoperei de recondiționare a produsului. Diminuarea valorii produsului returnat în funcție de deteriorarea acestuia poate fi făcută pana la 90% din valoarea inițială.

În cazul în care consumatorul persoană fizică își exercită dreptul de retragere, Vânzătorul va rambursa sumele pe care le-a primit drept plată din partea Consumatorului,  folosind aceleași modalități de plată ca cele folosite de Consumator pentru tranzacția inițială, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a Consumatorului. Vânzătorul poate amâna rambursarea până la data recepționării produselor care au făcut obiectul vânzării.

 

Se va returna doar contravaloarea produselor, NU și taxa de livrare.

 

Produsul returnat trebuie să fie însoțit de certificatul de garanție în original, dacă acesta este emis de producător/distribuitor, cu excepția certificatelor de garanție emise în format electronic.
Daca produsele returnate au fost însoțite de eventuale bonusuri/cadouri, trebuie returnate si acestea. In caz contrar, valoarea acestora se diminuează din valoarea returului.

 

Consumatorul nu îşi poate exercita dreptul de retragere pentru furnizarea de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate: produse alimentare, produse cosmetice, produse de lenjerie, produse electronice care au intrat in contact cu pielea/parul/cavitatea bucala/urechi.

 

Consumatorul suportă costurile direct legate de returnarea produselor. Nu primim colete a căror plată de transport nu a fost efectuată de către expeditor și nici colete cu ramburs.

 

Sunt exceptate de la exercitarea dreptului de retur produsele realizate după specificațiile și instrucțiunile Cumpărătorului sau personalizate distinct pentru acesta, produsele care se pot deterioara sau degrada rapid, produsele ce sunt parte a unui ansamblu și nu pot fi, prin natura acestora, separate de celelalte elemente componente.

 

Consumatorul este responsabil pentru deteriorarea sau pierderea produsului în urma transportului pentru retur.